Sant Lluc,31-35
08918 Badalona (BARCELONA)
Tel.933 875 058 - Fax.933 881 283
e-mail: papershispania@papershispania.com

Introducció. Paper Kraft, Cartró
Manipulats.
Cintes Adhesives
Film Estirable.
Precinte Engomat
Cordill, Fleix i Cantoneres.
Papers Blancs
Maniles, Sedes i Papers Sanitaris.
Plàstic de Protecció. On Estem?

>> Papers Hispània, empresa fundada l’any 1.951 per Julio Selma Piñana, es va especialitzar des dels seus inicis en el subministre i manipulació de productes per l’embalatge.

>> L’esforç fet al llarg d’aquests anys per donar la millor qualitat i servei, ha rebut el suport del nostres proveïdors i clients (més de 5.000), que ens han ajudat a ser una de les primeres empreses del país en el món de l’embalatge.